สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

lettalk7 37สมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ร่วมกับ Thailand Call Center Academy (TCCA), มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, บริษัท Avaya (Thailand) จำกัด, Plantronics by Systems2000 และ Jabra by RTB Technology  จัดสัมมนา " Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่  7 " Topic : Call Center Strategy & Management และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวด The Best Contact Center Awards 2015  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ TOT ถนนงามวงศ์วานเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. พร้อมได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล Call Center Awards 2015 ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง อาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, คุณฐิตวันล์ ศรีคุณารักษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส) ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ที่ได้มาเป็น Guest Speaker ให้ความรู้ดีๆ ในการบริหารงาน Call Center และได้มอบของแจก ของรางวัลLucky Draw มากมายให้แก่ผู้โชคดี อย่างเป็นกันเอง

งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้ผู้สนับสนุนที่ใจดีจาก บริษัท Avaya (Thailand) จำกัด,บริษัท Plantronics by Systems2000, Jabra by RTB Technologyและ T.Man Phrama ขอขอบพระคุณจากใจนะครับ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA