สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

TCCTA ร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 หัวข้อ " AEC Highlight 2015"

tccta 10sสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ร่วมสัมมนากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ.ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสัมมนาในหัวข้อ " AEC Highlight 2015" โดยผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้บรรยาย

 

 

 

 


 

tccta 04

tccta 03 
tccta 05
tccta 01

tccta 02
  

 tccta 06

 tccta 07

 tccta 09


 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA