สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบการประกวด The Best Thailand Contact Center Awards 2015

TCCTA interview 12sสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดสัมภาษณ์บริษัทที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2015"  ทั้งประเภท Corporate  และ ประเภท Individual ตั้งแต่วันพุธที่ 23 และวันศุกร์ 25  กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT , มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการในเดือนตุลาคม เพื่อให้คะแนนครั้งสุดท้ายต่อไป 


 

 

 

 

TCCTA interview 01

TCCTA interview 02
 

TCCTA interview 03
TCCTA interview 04
TCCTA interview 05
TCCTA interview 06
TCCTA interview 07
TCCTA interview 08
TCCTA interview 09
TCCTA interview 10
TCCTA interview 11
 
 

Copyright © 2015  Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) All Right Reserved.Design By TCCTA